„Dobry uczeń – HONOROWY DAWCA KRWI”

27 kwietnia 2018 podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich w XII LO w Krakowie odbyło się wręczenie tegorocznym wyróżnionym Absolwentom dyplomów „DOBRY UCZEŃ – HONOROWY DAWCA KRWI”. Z rąk Prezesa Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Pana Leszka Chabinki, dyplomy uznania odebrało 11 Dwunastkowiczów, którzy honorowo oddawali krew w odbywających się w roku szkolnym 2017/2018 akcjach.

Jesteśmy z Was dumni! Życzymy wszelkiej pomyślności w dorosłym i odpowiedzialnym życiu.  🙂