Koncert pieśni wielkanocnych w Hospicjum im. św.Łazarza

Alleluja, Alleluja,
Amen, Amen, Alleluja!
Pokłońmy się przed Nim
On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim
On naszym Panem jest
Amen, Amen, Alleluja… 

Brzmią w uszach słowa i melodie pieśni wielkanocnych, śpiewanych wspólnie z pensjonariuszami, wolontariuszami oraz pracownikami Hospicjum im. Św. Łazarza. W pamięci pozostają wspomnienia miłych gestów, okazanej nam sympatii, zatroskanych, zmienionych chorobą twarzy, na których choć przez chwilę zagościł uśmiech. Wielkie podziękowanie dla uczennic z klasy 1D i 1E  za przygotowanie wzruszającego koncertu, duże zaangażowanie i ogromną wrażliwość.

Magdalena Grudzień
Marta Kraszewska