Wykład w ramach współpracy z IGiGP UJ – Kobiety w agroturystyce

W ramach współpracy naszego Liceum z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 1 lutego 2018r. uczniowie klas: 1D o profilu sportowym i 1E o profilu geograficzno-językowym wraz z opiekunem Panią profesor Jolantą Cupiał mieli okazję wysłuchać wykładu jednego z pracowników naukowych tego instytutu – dr Magdaleny Kubal-Czerwińskiej „Aktywizacja zawodowa kobiet w turystyce na obszarach górskich województwa małopolskiego”. Wykład odbył się w naszej Szkole.

Pani dr M.Kubal-Czerwińska z wielkim zaangażowaniem przedstawiała wyniki swoich badań w gospodarstwach agroturystycznych w Polskich Karpatach w naszym województwie.

Opowiadała nam, że życie kobiet na wsi to już nie tylko wychowywanie dzieci i prowadzenie domu. Kobiety z małych miejscowości coraz częściej prowadzą własne biznesy lub spełniają się zawodowo.

Oto kilka ciekawych informacji, którymi podzieliła się z nami pani dr M.Kubal-Czerwińska:

– najwięcej gospodarstw agroturystycznych w Karpatach Polskich tworzą budynki mieszkalne, w których liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu, ponieważ właściciele takich gospodarstw są zwolnieni z obowiązku opłacania podatku od dochodów.

 

Gospodarstwo agroturystyczne w świetle przepisów w Polsce musi tworzyć obiekt posiadający wynajmowane pokoje i co najmniej 1 ha użytków rolnych,

– w budynkach mieszkalnych prowadzone są równocześnie 3 gospodarstwa: rodzinne, agroturystyczne i rolne ( prowadzone przez mężów),

– 44% gospodarstw agroturystycznych prowadzonych jest przez kobiety ( cenią sobie możliwość wykonywania pracy w domu),

– kobiety prowadzące gospodarstwa agroturystyczne posiadają wykształcenie średnie i zawodowe, często niezwiązane z wykształceniem turystycznym,

– działalność agroturystyczna nie stanowi głównego źródła dochodu rodzin,

– wiele gospodarstw agroturystycznych prowadzonych jest przez drugie, a nawet trzecie pokolenie,

– właściciele gospodarstw agroturystycznych mają świadomość atrakcyjnych walorów przyrodniczych, w których mieszkają i pracują.

Zdjęcia:  Gabrysia Śliwa, 1E