Na wolontariuszy XII LO można zawsze liczyć!

Jesteśmy bardzo dumni i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc Fundacji Brata Alberta. Zebranie kwoty 11.000 zł będzie ogromnym wsparciem dla podopiecznych Fundacji. Bardzo cieszymy się również, że mogliśmy wesprzeć akcję  „Szlachetna Paczka” organizując w naszej szkole magazyn.

To ogromna radość – móc pomagać innym.