Wykład w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

20 listopada klasa 2e udała się do Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyliśmy w wykładzie dr hab. Jarosława Balona pt. „Parki Narodowe w Stanach Zjednoczonych”. Połączenie formy wykładu z osobistą relacją na temat zwiedzanych miejsc pozwoliło nam zagłębić się w świat parków narodowych: Yosemite Valley, który jest najbardziej znany ze względu na granitowe urwiska, wodospady, czyste potoki oraz różnorodność biologiczną, Sequoia Park słynący ze skupisk mamutowców olbrzymich, w tym największego drzewa na świecie nazwanego General Sherman tree (Drzewo Generała Shermana), Glacier w Górach Skalistych, gdzie w porze letniej występują liczne wodospady i kaskady utworzone z bardziej obfitych wód roztopowych oraz Yellowstone i Grand Teton, na którego terenie żyje bardzo wiele dzikich gatunków zwierząt oraz występuje ponad tysiąc gatunków roślin naczyniowych. Wykładowca przekazał nam informacje o ukształtowaniu terenu, florze i faunie charakterystycznej dla każdego z parków, wskazywał na ogromne znaczenie światowych rezerwatów biosfery. Dowiedzieliśmy się różnicach między sekwojami a mamutowcami, że rzeka Yellowstone to żółte kamienie i gdzie możemy podziwiać tarasy trawertynowe.

Półtoragodzinny wykład minął nam bardzo szybko…

Dziękujemy i czekamy na następne.