PRZEDMATURALNA POWTÓRKA Z GEOGRAFII – 5 II 2016

Pracownicy naukowi IGiGP UJ, wychodząc naprzeciw maturzystom, którzy wybrali geografię jako dodatkowy przedmiot na egzaminie maturalnym, zorganizowali dla nich kolejny już raz w Instytucie powtórki. Pomysł jest doskonały i oczywiście go popieramy. Korzystając z naszej dobrej współpracy z IGiGP, wspólnie z nauczycielką geografii, panią profesor Jolantą Cupiał, uczniowie klas: 3D, 3E i 2E zaprosili  pana mgr Pawła Krąża, pracownika naukowego Zakładu Geografii Fizycznej, do naszej szkoły, aby mógł  skontrolować geograficzną wiedzę tegorocznych maturzystów. Temat powtórki KARTOGRAFIA i ASTRONOMIA – wybrała pani Jolanta Cupiał. Zagadnienia niełatwe, tematyka bardzo obszerna, ale ciekawa.
Maturzyści oraz drugoklasiści mogli utrwalić i samodzielnie sprawdzić swoją wiedzę z kartografii i astronomii. 
Ciekawa prezentacja pozwoliła każdemu przypomnieć sobie ważny zakres materiału, a także umożliwiła indywidualne rozwiązywanie zadań, które wymagały sporego wysiłku umysłowego i potem były wspólnie weryfikowane.
Wszyscy uczniowie  poradzili sobie ze stawianymi im wyzwaniami, z czego i oni, i ich nauczycielka  od geografii, są zadowoleni.
Maturzyści, jednak powinni mieć na uwadze fakt, że aby dobrze  zdać maturę i studiować na wymarzonych kierunkach, muszą jeszcze znaleźć czas na naukę i przedmaturalną powtórkę  
                                                                                  
Opracowały:
Tekst: Jolanta Cupiał
Zdjęcia: Magda Gawlik, 2E