EXPO 2015 – DWUNASTKA W IGIGP UJ

Cud, tylko się rozejrzeć: wszechobecny świat
W. Szymborska

motto Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2015

W ramach współpracy naszego Liceum z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego uczniowie klas geograficznych (1E i 2E) wraz z opiekunami panią profesor Jolantą Cupiał i panią profesor Agnieszką Świątek zostali zaproszeni do instytutu na wykład Pani dr Jadwigi Gałki. W instytucie powitała nas Pani dr hab. Anita Bokwa ( absolwentka XII LO), koordynator d/s współpracy UJ – XII LO. Wykład Pani dr Jadwigi Gałki był poświęcony Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Wystawa stanowiła największe wydarzenie wystawiennicze na świecie, na którym prezentowało się niemal 150 państw i organizacji, przyciągając ponad 21 milionów odwiedzających. Podziwialiśmy wiele interesujących pawilonów państw z różnych części świata. Jednak największe wrażenie zrobił na nas pawilon izraelski. Izraelczycy udowodnili całemu światu, że przy odpowiednich zabiegach agrotechnicznych możliwa jest uprawa roślin na pionowych powierzchniach. Na ścianach swojego pawilonu zaprezentowali uprawę wielu roślin, w tym również zbóż.

Warto podkreślić, że polska obecność na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie była wyjątkowo wyrazista, a Pawilon Polski odwiedziło niemal 1,7 mln osób (dwa razy więcej niż zakładano).

Czym zachwycaliśmy świat? Dowiedzieliśmy się, że Polacy jako jedni z nielicznych postawili na prezentację opartą o ekspozycję stałą oraz zmieniające się cyklicznie prezentacje regionalne. Tematyka tegorocznej wystawy – „Wyżywienie planety, energia dla życia” wymusiła, by zaprezentować potencjał sektora rolno-spożywczego poszczególnych regionów naszego kraju. To właśnie doskonałe, lokalne produkty spożywcze oraz odmienne w różnych województwach tradycje kulinarne promowano, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości w tym sektorze. Przez 6 miesięcy prezentowały się m.in. Dolny Śląsk, Mazowsze, Małopolska, Pomorze, Świętokrzyskie, Podkarpackie. Każda z tych wystaw była cennym uzupełnieniem stałej ekspozycji w Pawilonie Polski.

Najważniejsze cele, jakie postawili sobie organizatorzy udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015, to:

  • wsparcie polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu,
  • budowanie trwałych relacji handlowych z partnerami zagranicznymi,
  • promocja kultury.

Prezentacje atutów polskiej żywności miały w bezpośredni sposób wpłynąć na nawiązywanie nowych kontraktów biznesowych, wzmocnienie wizerunku polskiego przedsiębiorcy jako atrakcyjnego partnera biznesowego, a w ten sposób przyczynić się do wzrostu potencjału eksportowego polskich produktów spożywczych.

W Pawilonie Polski odbywały się recitale młodych, polskich pianistów oraz transmisje koncertów w ramach XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Została zainaugurowana również wystawa „Stół Polski” – ekspozycja przygotowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego przedstawiająca 33 najlepsze produkty polskiego wzornictwa przemysłowego związane z kulturą stołu i jedzenia.

Po wykładzie Pani dr hab. Anita Bokwa oprowadziła nas po Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Opuszczając mury instytutu wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem tego, co wysłuchaliśmy i zobaczyliśmy.

Tekst: Jolanta Cupiał
Zdjęcia: Mateusz Kierzkowski, 2E