ŚWIATOWY DZIEŃ WODY NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Od 22 marca 1993 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody – w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom miało zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły i 21 marca 2017 r. trzy klasy o profilu geograficzno-językowym w naszym liceum: 1E, 2E i 3E wraz z opiekunami: panią profesor Jolantą Cupiał i panią profesor Małgorzatą Okarmus miały zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach Światowego Dnia Wody, zorganizowanych przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Główne uroczystości miały miejsce w auli Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ przy ul. Gronostajowej 7. Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu zostaliśmy zaproszeni do wysłuchania wykładu Pani prof. dr hab. J. Pociask–Karteczki „Kraków i woda”.

Pani profesor wyjaśniła, w jaki sposób wody (układ rzek i bagien) były głównym czynnikiem lokalizacji pierwszych krakowskich osad. Scharakteryzowała historyczne i współczesne funkcje Wisły i jej dopływów na terenie Krakowa:

w przeszłości współcześnie w przyszłości – szanse
obronność turystyka transport
droga wodna  transport  rekreacja
rzemiosło  restauracje narzeczne   estetyka krajobrazu
ryby  imprezy kulturalne miasta   życie kulturalne
   rekreacja   obrona przed żywiołem
  estetyka krajobrazu  lecznictwo
   ekologizacja przestrzeni społ. gosp.   produkcja wód pitnych
    inne

 Pan dr T.Bochnia (MPWiK S.A. Kraków) w wykładzie „Dobra woda prosto z kranu” zapewnił nas, iż woda płynąca z kranów w naszych domach nadaje się do bezpośredniego spożycia, co napawa nas, mieszkańców, głębokim optymizmem. Na terenie Krakowa miesięcznie wykonuje się ok.6000 jednostek analiz wody w różnych punktach pomiarowych i licznych zakresach oznaczeń. Dowiedzieliśmy się, że MPWiK w Krakowie to zakład wykorzystujący najnowocześniejsze metody pomiarów wody, które są porównywalne z metodami stosowanymi w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata.