OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU.

Filmoteka Narodowa organizuje Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Motywem przewodnim edycji 2016/2017 jest Kino przywracające pamięć historyczną.


Zgłoszenia przyjmuje p. Jolanta Horosin-Klamra

Jak przebiegają poszczególne etapy?
Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2016 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2017 r.) oraz zawodów centralnych (marzec-kwiecień 2017 r.).
I Etap przeprowadzają Komisje w zgłoszonych terminowo placówkach. Eliminacje odbywają się w trybie online w formie testu trwającego 60 minut. Do II Etapu przechodzą̨ uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia, jednak nie więcej niż 100 osób.

Zawody II stopnia składają się z dwóch części. Pierwsza polega na przygotowaniu autorskiej pracy podejmującej temat przewodni Olimpiady. Na drugą część składają się test i dwa pytania otwarte dostępne na  platformie edukacyjnej Olimpiady.

III Etap składa się z czterech części. Są to: napisanie eseju, przygotowanie i wygłoszenie prelekcji, przeprowadzenie wywiadu oraz udział w debacie oksfordzkiej.
Zwycięzcy otrzymają tytułu Finalisty i Laureata Olimpiady oraz nagrody.

Jaki jest cel Olimpiady?
Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej, zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Szczegółowy zakres tematyczny Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

•    Rozwój rodzajów i gatunków filmowych w różnych okresach historycznych.
•    Kino autorskie a kino gatunków.
•    Osobowości polskiego kina.
•    Główne nurty i kierunki w polskim kinie np.: socrealizm, Szkoła polska, Kino moralnego niepokoju, nurt obrachunków ze stalinizmem, kino lektur szkolnych, Trzecie kino polskie, kino poprzełomowe, Pokolenie 2000.
•    Środki filmowego wyrazu.
•    Wkład Polaków w rozwój kinematografii na przełomie XIX/XX w.
•    Historia kina polskiego.
•    Polskie festiwale i nagrody filmowe.
•    Instytucje wspierające polską twórczość filmową
•    Audiowizualne repozytoria cyfrowe w Polsce.
•    Dokonania polskich twórców filmowych na arenie międzynarodowej.
•    Od pomysłu do premiery. Zawody filmowe i etapy powstawania filmu.
•    Wzajemne relacje popkultury i filmu.
•    Wpływ estetyki nowych mediów na język filmu.
•    Etyka w filmie dokumentalnym.
•    Etyka i język przekazu dziennikarskiego.
•    Specyfika podstawowych rodzajów i gatunków dziennikarskich.
•    System medialny w Polsce.
•    Cechy komunikacji masowej i komunikowania publicznego.
•    Osobowości polskiego dziennikarstwa.
•    Metody i techniki komunikacji.
•    Instytucje polskiego systemu medialnego.
•    Konwergencja mediów we współczesnym dziennikarstwie i filmie.
•    Symplifikacja przekazów medialnych.
•    Sztuka retoryki i różne techniki komunikacji społecznej.
•    Perswazja i manipulacja w mediach.
•    Reklama i PR jako procesy komunikacji.
•    Wpływ kultury na teksty reklamowe.

Więcej informacji na stronie:

http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html