OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI – MISTRZOSTWA JĘZYKA OJCZYSTEGO ,,MIĘDZY MYŚLĄ A SŁOWEM”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim – Mistrzostwa Języka Ojczystego Między myślą a słowem.

Etap szkolny: Praca pisemna na wybrany temat:
Należy napisać odręcznie i dostarczyć do koordynatora szkolnego do 30 listopada 2016 pracę na jeden z podanych niżej tematów. Najlepsze prace zostaną przesłane do redakcji czasopisma ,,Polonistyka” do 24 lutego 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Jolanty Horosin-Klamra

Temat I
Nie można człowieka niczego nauczyć. Można mu tylko pomóc, aby to coś odkrył w sobie. (Galileusz)
Temat II
Opowiadania to niewielkie okienka do innych światów, innych umysłów i snów. To podróże, które pozwalają odwiedzić drugi koniec wszechświata i zdążyć wrócić na kolację. (N. Gaiman ze wstępu do zbioru opowiadań M jak Magia)
Temat III
Wystarczy pomyśleć, ile się zmienia, jeżeli zejdzie się z chodnika i zrobi trzy kroki po jezdni… ((J. Cortazar, Gra w klasy)
Temat IV
Albowiem piękno jest tylko przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy. (J. M. Rilke, Elegie Duinejskie)

Kryteria oceny na etapie szkolnym.

Jury konkursowe oceniając prace pisemne będzie brało pod uwagę następujące punkty:
umiejętności językowe, argumentacja, kompozycja, kreatywne pisanie, kontekst wiedzy obowiązującej w ramach podstawy programowej oraz rozpiętość indywidualnych zainteresowań.

Regulamin konkursu na stronie: http://mjo.czasopismopolonistyka.pl/