GEOGRAFIA

… Geografia pomaga odkryć otaczający nas Świat,

dostrzec jego piękno i różnorodność …