NIE SAMĄ CHEMIĄ UCZEŃ KLASY MEDYCZNEJ ŻYJE!

23 lutego 2016 roku klasa 2c o profilu medycznym postanowiła skorzystać z gościnności Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i wybrała się na „lekcje” poza ławką szkolną właśnie na tą uczelnię. Wraz z Wychowawcą odwiedziliśmy trzy pracownie uniwersyteckie znajdujące się w budynku przy ul. Bernardyńskiej.


Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych zauroczyła nas bardzo specjalistycznym wyposażeniem technicznym, za pomocą którego przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego bada się stan zachowania, rodzaj zniszczeń tkanin, w tym również tych bardzo drogich i starych. Pracownia ta, jako jedna z nielicznych w Polsce prowadzi działalność naukowo-badawczą i konserwatorską związaną z opieką nad zbiorem tekstyliów kościelnych z obszaru Krakowa i Małopolski. Cennym dla nas było to, że oprócz informacji teoretycznych dotyczących funkcjonowania pracowni i metodach w niej stosowanych, mieliśmy możliwość doświadczyć samodzielnie dobrodziejstwa aparatury w niej zainstalowanej.

Następnie w Pracowni Dziejów Kultury Materialnej, bo tak fachowo zwie się po prostu pracownia archeologiczna dowiedzieliśmy się nieco więcej o praktycznej stronie studiów w Instytucie Historii Sztuki i Kultury. I tutaj mieliśmy okazję własnymi rękoma dotknąć „kawałka” historii. Uczestniczyliśmy w procesie pierwotnego opracowywania materiału zabytkowego pochodzącego z ostatnich badań studentów i pracowników zespołu oraz ich wstępnej konserwacji.

Na końcu naszej wędrówki dotarliśmy do Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków. Niektórzy wraz z zaistnieniem tego faktu nauczyli się znaczenia słowa „digitalizacja” ;). Panowie na co dzień pracujący nad zasobami opowiedzieli nam o tworzeniu cyfrowych wersji starych dokumentów, ksiąg kościelnych i zabytków przy użyciu bardzo dokładnych aparatów fotograficznych. Mieliśmy okazję, kto wie czy nie jedyną w swoim życiu dotknąć oryginalnych ksiąg i kronik oraz zobaczyć w nich zapis języka, o którego istnieniu dawno zapomnieliśmy – łaciny. Mieliśmy to szczęście, że naszej wycieczce towarzyszył Pan dr Tomasz Graff, wykładowca na tej partnerskiej uczelni,  który chętnie na bieżąco przetłumaczył wybrane fragmenty tych cennych rękopisów.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i  ciepłe, życzliwe przyjęcie.

 
Opracowanie: K. Kozera, K. Tomczyk,
M. Kawalec (2c) pod opieką Wychowawcy