Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Pracownikom Szkoły składamy życzenia zdrowia i pogody ducha,

wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do realizacji obranych celów, satysfakcji płynącej z podejmowanych działań wychowawczo-dydaktycznych, zadowolenia z pracy pedagogicznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Uczniom życzymy radości z pogłębiania wiedzy i niegasnącego zapału w rozwijaniu talentów i pasji.

 
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, 
że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.
(A. Einstein)