KRWIODAWSTWO W DWUNASTCE

XII LO w Krakowie to szkoła, w której pozyskiwanie rzetelnej wiedzy i wymaganych do studiowania umiejętności od ponad pół wieku idzie w parze z realizacją wielu inicjatyw o charakterze dobroczynnym i charytatywnym. To ważny aspekt działań wychowawczych w liceum. Nie ma dla młodzieży przecież wartościowszej lekcji wychowawczej niż możliwość samodzielnego dotknięcia problemów innych ludzi i osobiste zaangażowanie w pomoc. Przez lata funkcjonowania Szkoła wypracowała pokaźny kanon różnorakich akcji, wśród których każdy chętny uczeń znajdzie coś dla siebie. Od tego roku szkolnego wachlarz tych możliwości powiększył się o cykliczne akcje krwiodawstwa. Dzięki współpracy z Hutniczym Klubem Honorowych Dawców Krwi oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie XII Liceum dołączyło do licznych miejsc na mapie naszego miasta, w których osoby chętne do podzielenia się najdroższym i najskuteczniejszym lekiem, własną krwią, mogą to zrobić.

W dniu 19 września 2017 odbyła się pierwsza otwarta akcja poboru krwi w murach Dwunastki. Lwią część zarejestrowanych uczestników akcji stanowili oczywiście pełnoletni uczniowie naszej szkoły ale także i nasi Absolwenci pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w akcji. Członkowie Centrum Regionalnego oraz członkowie Klubu jednoznacznie uznali akcję za udaną. 21 osób po przebrnięciu restrykcyjnej procedury kwalifikacyjnej oddało krew. DZIĘKUJEMY!!!

Niech dla Dawców radosną będzie myśl, że po drugiej stronie zawsze jest Człowiek – Biorca i niech ta świadomość dzielenia się życiodajnym darem będzie motywująca na kolejne akcje, także i w tym policealnym, samodzielnym życiu.

Akcje krwiodawstwa  w XII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie mają charakter otwarty. Zapraszamy Wszystkich chętnych w wieku od 18 do 65 lat. W tym roku szkolnym pracownicy Regionalnego Centrum będą czekali na krwiodawców w sali gimnastycznej naszej szkoły jeszcze 23 listopada 2017 (czwartek) oraz 6 lutego 2018 (wtorek). Zapraszamy w godzinach od 9-12. Więcej informacji u Pani Prof. Sylwii Piaseckiej – szkolnej koordynator krwiodawstwa.