Wpłaty na Radę Rodziców – informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów XII LO,

Ze środków wpłacanych przez Państwa wspieramy działalność statutową szkoły. Pamiętajmy, że pieniądze te wracają do naszych dzieci – uczniów XII LO.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek :

76 1020 2906 0000 1702 0013 5442 Bank PKO BP,

Rada Rodziców XII Liceum Ogólnokształcącego

31-941 Kraków, os. Kolorowe 29A

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, oznaczenie klasy i określanie na co jest dokonywana wpłata np. Jan Kowalski, klasa 1a.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, trud i systematyczną współpracę, na które liczymy również w tym roku szkolnym !!!

Przewodniczący Rady Rodziców
Artur Klimas