Zapraszamy do udziału w projekcie „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienia, materia”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej zachęca do udziału w projekcie „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienia, materia”. W ramach projektu zostanie zorganizowany kurs artystyczny obejmujący łącznie 78 godzin zajęć w podziale:
– 20h zajęcia teoretyczne,
– 9 h warsztaty muzyczne,
– 12 h warsztaty graficzne,
-3 h warsztaty rzeźbiarskie,
– 18 h warsztaty malarskie,
– 12 h plener miejski
oraz wystawa podsumowująca.

Kurs jest znakomitą okazją do rozwoju umiejętności artystycznych oraz przygotowaniem do studiowania na kierunkach artystycznych. Rozwinie również umiejętności pracy w grupie, kreatywność, innowacyjność. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Muzycznej w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Zajęcia będą odbywać się w siedzibach wymienionych instytucji raz w tygodniu przez cały rok szkolny w godzinach popołudniowych (najczęściej we wtorki od godziny 16).

W projekcie może wziąć udział 10 uczniów z klas I lub II. Udział w kursie jest bezpłatny – jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rekrutacja do projektu będzie trwać w terminie od 4 do 11 września. Planowany termin rozpoczęcie zajęć w projekcie to 19 września 2017 r.

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie projektu.

Karty zgłoszeniowe do projektu można zostawiać w sekretariacie, bądź przekazywać do p. Marka Batorskiego.