Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Nietypowo, bo dopiero 4 września rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Dwunastka ponownie z ogromnym optymizmem przywitała swoich nowych i tych bardziej  doświadczonych uczniów. O godzinie 9.00 pierwszoklasiści spotkali się z Dyrekcją XII LO, by poznać Wychowawców i usłyszeć od dyrektora Ryszarda Nowaka krzepiące słowa: „Wierzę, że podołacie wszelkim trudnościom i zadzierzgniecie w murach tej Szkoły niezapomniane przyjaźnie”. Ciepło powitał również pierwszoklasistów Samorząd Szkolny, który już na wstępie zobowiązał się do pomocy koleżeńskiej, czym tylko podkreślił niezwykłą, życzliwą atmosferę XII Liceum. Tradycyjnie dwunastu najlepiej zrekrutowanym adeptom wręczono drobne upominki.

I wtedy powoli zaczęła docierać do zgromadzonych myśl, że bezpowrotnie zamknęły się drzwi dzieciństwa… Ale otworzyło się kolejne przejście. Do czasu najpiękniejszego, który łączy w sobie ciekawość świata i naiwność, odkrywczość i zrozumienie. Do Młodości, o której tak Cyprian Norwid pisał w wierszu „Do mego brata Ludwika”:

To rzeczy dola – wielem widział rzeczy…
Młodości dola… sny kochałem ciemne;
Z tych jedne były mdłe i nic do rzeczy,
Jak kwiaty drugie, lekkie i nadziemne (…)”

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego życzymy Wam, nietuzinkowi Dwunastkowicze, abyście mieli odwagę sięgać po marzenia nadziemne i aby zawsze towarzyszył Wam nieposkromiony głód wiedzy, której przyświeca Norwidowa triada: Dobro, Prawda i Piękno.