Wydawanie świadectw maturalnych

Wydawanie świadectw maturalnych : 30.06.2017 (piątek), godz. 13.00 – 16.00.

Świadectwa należy odbierać osobiście. W    wyjątkowych  sytuacjach    może    odebrać    je    osoba    z pisemnym upoważnieniem i własnym dokumentem tożsamości.

Po tym terminie świadectwa będą do odebrania w Sekretariacie Szkoły w godz. 9.00 – 13.00.