Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich

23 czerwca zebraliśmy się na uroczystej akademii, by pożegnać rok szkolny. Dyrektor Szkoły pan Ryszard Nowak pogratulował uczniom zakończenia kolejnego roku edukacji oraz życzył udanych i bezpiecznych wakacji. W imieniu rodziców podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego złożył Przewodniczący Rady Rodziców pan Artur Klimas. Troje przedstawicieli Samorządu Szkolnego podziękowało Dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za kolejny rok trudów, a koleżankom i kolegom za wspólnie spędzony czas.

Nadszedł czas wyróżnień i szczególnie ciepłych słów dla najwybitniejszych uczniów roku szkolnego 1016/2017. Dyrektor wręczył Dyplomy Uznania Magdalenie Głąb z klasy 1A i Kamilowi Latale z klasy 1F oraz Julii Sienko (klasa2A), Wiktorii Czekaj (klasa 2B), Paulinie Marzec (klasa 2B) i Georgiyowi Sablikovowi (klasa 2F). Medalem Praemiando Incitat zostały uhonorowane najlepsze uczennice z danego rocznika – Gabriela Sodo z klasy 1E oraz Angelika Kurek z klasy 2B.

Został doceniony trud uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z matematyki realizowanych w soboty w ramach współpracy XII Liceum Ogólnokształcącego z Politechniką Krakowską. Uczelnia obdarowała uczniów z najwyższą frekwencją technicznymi upominkami.

Były też wręczone nagrody najbardziej zasłużonym na polu artystycznym uczniom i nauczycielom. Słodkości i plakietki Wzorowy Artysta sprawiły obdarowanym przez panią profesor Małgorzatę Nazarewicz wiele radości.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal, by w kameralnej już atmosferze odebrać świadectwa wieńczące kolejny rok pracy.

Zakończenie roku klas pierwszych

Zakończenie roku klas drugich