Dwunastka przeciera szlaki w dziedzinie edukacji o starości i do starości…

18 maja 2016 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia realizowane w ramach projektu z zakresu gerontologii społecznej. Ta stosunkowo młoda dziedzina nauki zajmuje się problematyką starości w jej najróżniejszych aspektach – medycznym, ekonomicznym, demograficznym, społecznym, kulturowym itd. Studia pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe prowadzi Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Klasa 1C (medyczna) uczestniczyła w lekcjach wychowawczych na temat seniorów. Rozmawialiśmy o sytuacji i potrzebach osób starszych, oswajaliśmy zjawisko starzenia się i starości, które jest przecież naturalne i nieuchronne, zastanawialiśmy się, czy można przygotować się do starości i jak zapewnić sobie pomyślną starość.
Społeczeństwo polskie „starzeje się”. Obecnie osoby w wieku 65+ stanowią ok. 15% populacji. Do roku 2035 ich udział zwiększy się do ok. 25%. Nie wolno zwlekać z objęciem seniorów szczególną uwagą państwa, organizacji pozarządowych i innych instytucji. Społeczeństwo zaś wymaga rzetelnej edukacji w zakresie starości. Trzeba ją podjąć już na etapie szkolnym. To nie fanaberia, ale odpowiedzialność za to, co będzie naszym udziałem w przyszłości.

Uczniowie 1C podeszli do tematu z dużą dojrzałością i otwartością. Zrobiliśmy wspólnie pierwszy krok w dobrym kierunku… Bardzo dziękuję moim uczniom za udział w zajęciach: za zainteresowanie, aktywność, życzliwość. Szczególne podziękowania składam moim Koleżankom i Kolegom, którzy przyczynili się do tego sukcesu – mam wobec Was dług wdzięczności. Serdecznie pozdrawiam.

Iwona Majda