STANDARDY KSZTAŁCENIA – WYŻSZE UCZELNIE

Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

– dostępne na stronach www w wersji *.pdf: