TEST SAMOOCENY „GRA TOWARZYSKA”

Można wyróżnić sześć typów osobowości zawodowej. Zwykle w każdym człowieku można odnaleźć kilka. Sprawdź, co jest w Tobie.

Zakreśl numery zdań, z którymi się zgadzasz i które odpowiadają Twojemu sposobowi myślenia.

 1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie ważną rzeczą.

 2. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy.

 3. Muzyka, kolor, piękno mogą wpłynąć na moje uosobienie.

 4. Ludzie wzbogacają moje zżycie i nadają mu sens.

 5. Wierzę w siebie i w to, że mam wpływ na rzeczy.

 6. Doceniam jasno określone warunki działania, które dokładnie określają co mam robić.

 7. Potrafię budować, nosić wszystko sam, sam dawać sobie radę.

 8. Mogę godzinami o czymś myśleć.

 9. Doceniam piękne otoczenie. Kolory i formy znaczą dla mnie bardzo dużo.

 10. Kocham towarzystwo.

 11. Lubię rywalizację.

 12. Muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpoczynam pracę nad projektem.

 13. Lubię pracować rękami.

 14. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie.

 15. Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz twórczym zdolnościom.

 16. doceniam możliwość dzielenia moich osobistych spraw z innymi.

 17. To, że jestem najważniejszą osobą w grupie, daje mi zadowolenie.

 18. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie szczegóły w mojej pracy.

 19. Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy.

 20. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania mojego sposobu myślenia.

 21. Lubię ubierać się nietradycyjnie oraz podążać za nowymi kierunkami mody.

 22. Często wyczuwam, gdy jakaś osoba ma potrzebę rozmowy.

 23. Lubię organizować ludzi i dawać im impuls do pracy.

 24. Rutyna pomaga mi w dokończeniu pracy.

 25. Lubię kupować rzeczy, które są punktem wyjścia do dalszej pracy.

 26. Czasami mogę godzinami pracować nad rozwiązaniem problemu, czytać lub myśleć o życiu.

 27. Potrafię wyobrażać sobie różne rzeczy.

 28. Czuję się dobrze, kiedy zajmuję się innymi ludźmi.

 29. Lubię, gdy dostaję kredyt zaufania.

 30. Jestem podbudowany, wiedząc, że dobrze i starannie rozwiązałem powierzone mi zadanie.

 31. Chciałbym najchętniej byś sobą i wykonywać rzeczy praktyczne, pracować rękami.

 32. Chętnie czytam książki na każdy temat, który budzi mają ciekawość.

 33. Uwielbiać wypróbowywać nowe, kreatywne pomysły.

 34. W sytuacji, gdy mam jakieś problemy z innymi, preferuję rozmowę i znalezienie rozwiązania.

 35. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko.

 36. Lubię sytuacje, które wymagają odo mnie podejmowania decyzji i brania na siebie odpowiedzialności.

 37. Lubię zużywać masę czasu na dyskusje.

 38. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę działania.

 39. Lubię zmieniać otoczenie tak, aby uczynić je czymś innym i specjalnym.

 40. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać.

 41. Kiedy proponuję plan, wolę, żeby inni zajmowali się szczegółami.

 42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, w którym przebywam.

 43. Pracowanie na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii.

 44. Bez przerwy zadaję pytani „dlaczego?”.

 45. Podoba mi się, że moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczuć.

 46. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by byli bardziej ludzcy wobec siebie.

 47. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest dla mnie niezmiernie ciekawe.

 48. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje przywództwo.

 49. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne.

 50. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi.

 51. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie.

 52. Bliskie stosunki z innymi są dla mnie ważne.

 53. Lepsze stanowisko i awans są dla mnie ważne.

 54. Efektywność to coś dla mnie – pracować określoną liczbę godzin każdego dnia.

 55. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porządkiem.

 56. Książki zmuszają Ce do myślenia zawsze poszerzają moje horyzonty.

 57. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina.

 58. „Nie widziałem Cię długi czas, powiedz, co u Ciebie?”.

 59. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość wpływania na innych ludzi.

 60. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do najdrobniejszego szczegółu.

 61. Solidna, fizyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi.

 62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne, o tematach, które mnie interesują.

 63. Nie chcę być jak inni. Wolę robić rzeczy inaczej.

 64. „Powiedz mi, jak Ci mogę pomóc?”.

 65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy.

 66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy coś zaczynam.

 67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik.

 68. Ludzie działają stymulująco na mój intelekt.

 69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie.

 70. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrzebują pomocy.

 71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły.

 72. Nie znoszę , kiedy ktoś zmienia metodę, kiedy kończy pisanie swojej pracy.

 73. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach „podbramkowych”.

 74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe.

 75. Lubię robić happeningi.

 76. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają na samotnych.

 77. Lubię handlować.

 78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone.

 79. Sport jest ważny, jeśli ciało ma być zdrowe.

 80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość.

 81. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś niezwyczajnego.

 82. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy.

 83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz z naową energią i entuzjazmem.

 84. cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem czego inni ode mnie oczekują.

 85. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by zobaczyć , czy dam sobie radę.

 86. „Nie denerwuj się, możemy przemyśleć sprawę i zaplanować następny krok”.

 87. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez pięknych rzeczy wokół mnie.

 88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by opowiedzieć o swoich problemach.

 89. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych możliwości.

 90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwy.

Zakreśl w kolumnach numery stwierdzeń, które wskazałeś w tekście samooceny. Następnie zsumuj je.

R B A S P K
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90
           

Wypisz litery, które mają najwięcej wskazań:

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Przeczytaj charakterystykę dominujących w Tobie typów osobowości.

A-rtystyczny – osoba taka jest kreatywna, ma poczucie estetyki, analizuje swoje myśli i uczucia, jest ekspresyjna. Używa rąk, oczu, myśli , by tworzyć nowe rzeczy. Jest inteligentna , wrażliwa na kolory, formę, dźwięki. Lubi piękno, swobodę działania, wymianę myśli, interesujące i niezwykłe widoki. Rozwiązuje problemy przez tworzenie.

B-adawczy – osobę taką cechuje niezależność, ciekawość świata, chęć analizowania swoich myśli i uczuć. Jest ona nietradycyjna, lubi się uczyć. Posiada zdolności intelektualne, umie logicznie myśleć. Lubi wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne zadania.

K-onwencjonalny – osoba taka cechuje się pokojowym usposobieniem, uporządkowaniem, dokładnością. Używa rozumu, oczu i rąk do wykonania zadania. Jest logiczna, dokładna, odpowiedzialna. Lubi porządek, zdecydowanie, bezpieczeństwo. Identyfikuje się z osobami mającymi władzę i wpływy. Rozwiązuje problemy, podążając za uznanymi zasadami.

P-rzedsiębiorczy – osoba taka jest energiczna, niezależna, pełna wiary we własne siły, dominująca. Współpracując z ludźmi kieruje się uczuciami i logiką, jest elokwentna. Lubi organizować, przekonywać, kierować, administrować. W swoim działaniu nie boi się ryzyka.

R-ealistyczny – osobę taką cechuje niezależność, praktycyzm, sprawność fizyczna, siła logika. Używa rąk i oczu do badania rzeczy, chętniej używa ciała niż myśli, słów czy uczuć. Osoba ta lubi napięcie, podejmowania ryzyka, pracę na świeżym powietrzu, konkretne zadania, pieniądze. Lubi korzystać z narzędzi i maszyn, rozwiązje problemy przez działanie.

S-połeczny – osoba taka jest otwarta na kontakty z ludźmi. Zwykle pełni funkcje przywódcze. Jest wyrozumiała, wspierająca, odpowiedzialna. Posiada umiejętność wczuwania się, jest otwarta, naturalna, taktowna, lubi pomagać innym.