PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Czy lubisz zachowywać się oryginalnie, wyróżniać na tle otoczenia?

 1. zdecydowanie tak,

 2. Tak, ale umiarkowanie,

 3. Wolisz być mistrzem drugiego planu.

2. Czy lubisz dyrygować innymi?

 1. owszem sprawia ci to satysfakcję,

 2. jeśli zachodzi taka potrzeba,

 3. nie sprawia ci to przyjemności.

3. Jak przyjmujesz polecenia Twoich przełożonych?

 1. wewnętrznie buntujesz się przeciwko nim,

 2. przychodzi ci to łatwo,

 3. lubisz, gdy ktoś podejmuje za ciebie decyzje i bierze na siebie odpowiedzialność.

4. Czy lubisz mówić o sobie i zwracać na siebie uwagę?

 1. nie widzisz w tym nic nagannego,

 2. uważasz, że samemu jest się najlepszym adwokatem w swoich sprawach,

 3. cenisz sobie intymność i umiarkowanie.

5. Czy przejawiasz skłonność do ryzyka?

 1. bardzo często,

 2. tak, ale w granicach rozsądku,

 3. starasz się tego uniknąć.

6. Czy lubisz zmiany w twoim otoczeniu?

 1. tak, bo życie jest wtedy ciekawsze,

 2. nowe doświadczenia są cenne,

 3. preferujesz życie ustabilizowane.

7. Jeśli masz do rozwiązania jakiś problem, to:

 1. nie spoczniesz, póki się z nim nie uporasz,

 2. znajdujesz się wówczas w kłopotliwej sytuacji,

 3. liczysz na pomoc ze strony otoczenia.

8. Czy zdarza ci się publicznie krytykować decyzje swoich przełożonych?

 1. rzadko,

 2. nie lękasz się tego, chociaż nie miałeś jeszcze okazji,

 3. wolisz to robić zakulisowo.

9. Czy przyjąłbyś awans o dwa stopnie w hierarchii służbowej?

 1. podjąłbyś takie ryzyko,

 2. miałbyś poważny dylemat,

 3. to za duża odpowiedzialność.

10. Przy podejmowaniu decyzji najbardziej przeszkadza ci:

 1. ciążąca na tobie odpowiedzialność,

 2. trema i niezdecydowanie,

 3. brak właściwego rozeznania sytuacji.

11. Czy uważasz, że lepsze jest podjęcie decyzji nawet niezbyt fortunnej niż żadnej?

 1. to słuszna zasada,

 2. pośpiech jest złym doradcą,

 3. jesteś odmiennego zdania.

12. Czy podejmując decyzje, liczysz się z odpowiedzialnością za ewentualne negatywne skutki?

 1. liczysz, że jakoś będzie,

 2. tylko częściowo obwiniasz siebie, a resztę składasz na zbieg okoliczności,

 3. bierzesz pełną odpowiedzialność.

OBLICZANIE WYNIKÓW

Zakreśl kółkiem wybrane przez siebie odpowiedzi, a następnie zsumuj punkty w zaznaczonych kółkach.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

9

9

9

6

9

9

9

9

9

6

9

3

B

6

6

6

9

6

6

6

6

6

3

6

6

C

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

3

9

SUMA PUNKTÓW =

Powyżej 84 punktów – masz sprecyzowaną wizję celów, toteż dokonywanie wyboru przychodzi ci stosunkowo łatwo. Przy podejmowaniu decyzji w dużym stopniu kierujesz się swoimi pragnieniami. Nie możesz także wyzbyć się dozy emocji, chociaż jesteś w stanie kontrolować swoje uczucia i zachowania. Nie stronisz od ryzyka, licząc po części na łut szczęścia. Dlatego chętnie angażujesz się w liczne przedsięwzięcia, a ponieważ do odważnych świat należy, to i towarzyszą ci sukcesy.

Od 60 do 84 punktów – przy podejmowaniu decyzji odczuwasz brzemię odpowiedzialności, ale to powoduje, że wykazujesz większą rozwagę. Nie należy od Ciebie oczekiwać decyzji szybkich, ale z pewnością będą to decyzje przemyślane. Twoje zewnętrzne opanowanie jest najczęściej pozorne, a wewnętrzny niepokój wynika z braku wiary we własne możliwości. Dłuższy staż pracy na odpowiedzialnym stanowisku umocni Cię psychicznie i przyspieszy proces decyzyjny.

Poniżej 60 punktów – nieśmiałość i brak większych ambicji w znacznym stopniu paraliżują Cię przy podejmowaniu decyzji. Wolisz życie bez fajerwerków i bez nadmiernych stresów. Niejednokrotnie stać Cię na podjęcie słusznej decyzji, gdyż nader trafnie oceniasz sytuację, ale wahasz się i spalasz psychicznie, miewasz za dużo wątpliwości i znaków zapytania. Pamiętaj, że życie jest stałym wyborem, najczęściej mniejszego zła. Przestań mnożyć przeszkody i zacznij samodzielnie rozstrzygać, najpierw w swoich sprawach osobistych, a później zawodowych.