KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

Odpowiedz na pytania TAK lub NIE, zaznaczając odpowiednio T lub N przy pytaniu. 

 1. Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz działanie innych pracowników?
 2. Czy bezinteresownie pomagasz innym?
 3. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz?
 4. Czy lubisz mieć wiele spraw na głowie?
 5. Czy lubisz konstruować i naprawiać różne rzeczy?
 6. Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność za zadania i wywiązywać się z nich?
 7. Czy lubisz pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów?
 8. Czy wolałbyś mieć taką pracę, w której zawsze będziesz miał pewność, czego się od Ciebie oczekuje?
 9. Czy lubisz książki i programy popularnonaukowe?
 10. Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty?
 11. Czy lubisz kierować działaniami innych ludzi?
 12. Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni?
 13. Czy projekty lub inne prace wykonujesz dokładnie, krok po kroku?
 14. Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz?
 15. Czy masz jakieś własne hobby, które Cię pochłania?
 16. Czy chciałbyś mieć pracę, w której byłbyś odpowiedzialny za podejmowane decyzje?
 17. Czy chciałbyś wykonywać pracę polegającą na pytaniu ludzi o ich opinie w sprawach różnych rzeczy lub wydarzeń?
 18. Czy chciałbyś opierać się w swojej pracy na wyraźnie określonych zasadach i regułach?
 19. Czy rozwiązując problemy chciałbyś zawsze opierać się na niepodważalnych faktach?
 20. 2 Czy lubisz grę w szachy i inne gry wymagające logicznego myślenia?
 21. Czy pełniłeś kiedykolwiek rolę lidera w jakimś klubie, zespole lub organizacji?
 22. Czy chciałbyś opiekować się ludźmi, którzy są chorzy albo mają jakieś problemy życiowe?
 23. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem przez dłuższy czas?
 24. Czy podobałaby Ci się praca, w której każdy dzień niósłby nowe i różnorodne zadania?
 25. Czy podoba Ci się praca wymagająca używania narzędzi lub maszyn?
 26. Czy jest dla Ciebie ważne, aby mię większe osiągnięcia niż inny?
 27. Czy chciałbyś mieć pracę, która jest związana z poprawą warunków socjalnych?
 28. Czy lubisz pracować według otrzymanych wytycznych?
 29. Czy chciałbyś wykonywać pracę badawcze?
 30. Czy chciałbyś pracować z takimi materiałami, jak drewno, kamień, tkanina lub metal?
 31. Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za taki projekt albo zadanie, które wymagało dopilnowania różnych szczegółów, tak aby mogło zostać wykonane w całości?
 32. Czy chciałbyś mieć pracę związaną ze służbą dla określonego środowiska?
 33. Czy chciałbyś mieć pracę, w której Twoje czynności są na ogół ściśle kontrolowane?
 34. Czy jesteś w stanie radzić sobie, gdy nieustannie dzieje się coś nowego i niespodziewanego?
 35. Czy chciałbyś być przez cały dzień operatorem jakiegoś rządzenia?
 36. Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za planowanie działań, które miał realizować ktoś inny?
 37. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które przez cały dzień wymaga kontaktu z ludźmi?
 38. Czy podejmujesz się nowych zadań dopiero wtedy, gdy skończysz poprzednie?
 39. 3 Czy lubisz realizować zadania, które pozwolą Ci odkrywać nowe fakty lub prawidłowości?
 40. Czy lubisz prace ręczne?
 41. Czy wolisz raczej kierować pracą grupy niż być jej członkiem?
 42. Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo?
 43. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga stałego tempa pracy?
 44. Czy lubisz wypróbowywać różne, nawet niesprawdzone metody, aby wykonać zadanie lub rozwiązać problem?
 45. Czy cieszy Cię, kiedy dzięki książkom lub programom telewizyjnym możesz dowiedzieć się, jak działają różne urządzenia?
 46. Czy zwykle daje Ci się nakłonić ludzi, żeby robili to czego Ty chcesz?
 47. Czy lubisz doglądać pracy innych ludzi?
 48. Czy umiesz przyjmować polecenia?
 49. Czy lubisz takie działania, których wynik daje się obiektywnie zmierzyć?
 50. Czy raczej wolałbyś pracę niewymagającą kontaktu z ludźmi?

Na arkuszu odpowiedzi otocz kółkiem te numery pytań, na które odpowiedziałeś TAK.

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 = KIEROWNICZE
2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 = SPOŁECZNE
3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 = METODYCZNE
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 = INNOWACYJNE
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 = PRZEDMIOTOWE

 

Zsumuj liczbę kółek w szeregach. Zapisz sumy za znakiem równości. Najwyższe wyniki oznaczają typy preferowanych przez Ciebie aktywności. Zastanów się z jakimi zawodami wiążą się określone zainteresowania. 

KLUCZ:

Zainteresowania kierownicze – osoby takie lubią podejmować obowiązki i mieć kontrolę nad rzeczami. Lubią być odpowiedzialne za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Postrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli.

Zainteresowania społeczne – osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi nie tylko w sytuacjach zawodowych, ale także pozazawodowych. Chętnie opiekują się innymi, pomagają w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów. Preferują działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych.

Zainteresowania metodyczne – osoby te lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem, kontrolują innych według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, póki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek.

Zainteresowania innowacyjne – nowatorzy lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych, różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty ścisłe. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania.

Zainteresowania przedmiotowe – osoby takie chętnie pracują przy pomocy narzędzi, maszyn, urządzeń technicznych. Lubią naprawiać i/lub wytwarzać przedmiot z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy sprawdzone technologie. Interesuje ich zasada działania i budowa różnych maszyn.