BIURA KARIER

BIURA KARIER

uczelnie krakowskie

1. Biuro Karier i Promocji
Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 012 628 29 11
e-mail: kariery@admin.pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/pik
2. Centrum Karier AGH
ul. Reymonta 17
30-072 Kraków
tel. 012 617 37 62
3. Centrum Rozwoju i Promocji
Akademii Ekonomicznej

Zespół ds. Karier
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. 012 293 58 38
e-mail: centrum@.ae.krakow.pl
e-mail: kariery@ae.krakow.pl
www.startus.pl
4. Biuro Karier Uniwersytetu
Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
tel/fax: 012 422 94 44 wew. 121, 122
e-mail: careers@uj.edu.pl
5. Biuro Karier i Promocji
Wydziału Chemii
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

ul. R. Ingardena
30-060 Kraków
tel. 012 633 20 78
e-mail: biuro@chemia.uj.edu.pl
www.chemia.uj.edu.pl/bk/html/index.html
6. Akademickie Biuro Karier
Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

ul. Św. Anny 12
Kraków
tel. 012 422 04 11 w. 358
www.cm-uj.krakow.pl
7. Biuro Karier UJ
Centre for European Studies

ul. Garbarska 7 A
Kraków
tel./fax 429 61 95
e-mail: turyk@if.uj.edu.pl
www.ces.uj.edu.pl
8. Samodzielna Sekcja
Promocji Uczelni i Karier
Studenckich Akademii
Pedagogicznej

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel.012 662 60 38, 012 662 60 39
e-mail: bks@ap.krakow.pl
www.ap.krakow.pl
9. Studenckie Biuro Karier i
Pośrednictwa Pracy INDEKS
przy NZS Akademii
Pedagogicznej

ul. Podchorążych 2,
Tel. 012 626 61 20
e-mail : indeks@nzs.pl
www.indeks.nzs.pl
10. Biuro Karier na Akademii
Wychowania Fizycznego

ul. Jana Pawła II 78
Kraków
tel. 012 683 10 47
e-mail: bk@skok.awf.krakow.pl
11. Biuro Promocji Zawodowej
Akademii Rolniczej im.
Hugona Kołłątaja

ul. A. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel./fax:012 662 42 94
e-mail: urss@ar.krakow.pl
www.ar.krakow.pl/bpz
12. Biuro Karier Studenckich
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

ul. Armii Krajowej 4
30-150 Kraków
Al. Kijowska 14
30-79 Kraków
tel. 012 638 65 77
012 637 33 47
e-mail: wszib@wszib.krakow.pl
www.wszib.edu.pl
13. Biuro Karier i Współpracy z
Zagranica Wyższej Szkoły
Ekonomii i Informatyki

ul. Wrocławska 8 A
31-006 Kraków
tel. 012 633 50 04 w.110, 115
e-mail: biurokarier@wsei.krakow.pl
www.wsei.edu.pl
14. Biuro Karier Krakowskiej
Szkoły Wyższej im. A. Frycza
Modrzewskiego

ul. Radziwiłłowska 4
31-026 Kraków
tel. 012 292 62 16
012 633 81 31
e-mail: kariera@kte.pl
www.ksw.edu.pl
15. Biuro Karier Wyższej Szkoły
Ubezpieczeń

ul. Karmelicka 32 tel. (012) 633 09 21
e-mail: wsu@wsu.pl
www.wsu.pl
16. Biuro Karier Wyższej Szkoły
Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera

ul. Westerplatte 11
31-033 Kraków
tel. (012) 683 24 00
e-mail: wse@wse.krakow.pl
www.wse.krakow.pl
17. Biuro Karier Wyższej Szkoły
im. Bogdana Jańskiego,
Wydział Zamiejscowy

ul. W. Witosa 9
30-612 Kraków
tel. 654 54 69 w.111
e-mail : biurokarier@krakow.janski.edu.pl
www.krakow.janski.edu.pl
18. Biuro Karier Papieskiej
Akademii Teologicznej

Ul. Szujskiego 4
31-123 Kraków
e-mail : biurokarier@pat.krakow.pl
www.pat.krakow.
19. Biuro Karier i Promocji
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Reymonta 4/115
30-059 Kraków
tel. 012 663 52 50
e-mail : kariera.fais@uj.edu.pl
www.fais.uj.edu.pl/kariera