ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH

ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH 

Instrukcja:Przypuszczamy, że potrafisz wykonywać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś/abyś wybierać, to który rodzaj działalności bardziej Ci odpowiada? Wybierz jedną z dwóch możliwości i zaznacz na arkuszu odpowiedzialności.

Co wolisz?

1a. Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny.

1b. Obsługiwać maszyny np. maszynę do szycia.

2a. Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków.

2b. Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe.

3a. Wyrażać na piśmie swoje myśli – pisać pamiętnik, wiersze, opowiadania.

3b. Obserwować rozwój roślin i zwierząt.

4a. Wykonywać różne przedmioty, wyroby np. z drewna, metalu.

4b. Sprzedawać lub reklamować towary.

5a. Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty.

5b. Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze.

6a. Zajmować się zwierzętami.

6b. Tłumaczyć innym jak mają coś robić.

7a. Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę.

7b. Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, różne pojazdy, maszyny.

8a. Udzielać rad i informacji.

8b. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki.

9a. Naprawiać różne rzeczy.

9b. Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach.

10a. Prowadzić prace doświadczalne z biologii.

10b. Robić obliczenia, rachunki.

11a. Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce.

11b. Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne.

12a. Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty.

12b. Wykonywać rysunki techniczne.

13a. Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć.

13b. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami.

14a. Naprawiać urządzenia i aparaturę.

14b. Nieść poszkodowanym w wypadkach.

15a. Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę.

15b. Wyrażać własne przeżycia poprzez rysunek muzykę, wiersze.

16a. wykonywać analizy laboratoryjne.

16b. Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi.

17a. Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie.

17b. Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny.

18a. Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy samochodowe.

18b. Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką.

19a. Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt.

19b. Przerysowywać rysunki, mapy.

20a. Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin.

20b. Obsługiwać komputery, pisać na maszynie.

21a. Przebywać wśród ludzi, świadczyć im pomoc.

21b. Składać różne urządzenia, majsterkować.

22a. Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów.

22b. Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich.

23a. Lepić z gliny lub Modliny.23b. Wędrować i obserwować naturę.

24a. Porządkować notatki, dokumenty, rachunki.

24b. Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej.

25a. Zawierać nowe znajomości.

25b. Rysować, grać na instrumencie, deklamować.

KLUCZ: 

I II III IV V
1a 1b 2a 2b 3a
3b 4a 4b 5a 5b
6b 6b 7a
7b 8a 8b
9a 9b
10a 10b
11a 11b 12a 12b 13a
13b 14a 14b 15a 15b
16a 16b 17a
17b 18a 18b
19a 19b
20a 20b
21a
21b 22a
22b 23a
23b 24a
24b 25a 25b
= = = = =
P T C D A

Podsumuj ilość wyborów.

P – Człowiek – przyroda

T – Człowiek – technika

C – Człowiek – Człowiek

D – Człowiek – dane

A – Człowiek – działalność artystyczna