ANDRZEJ WOJTYNA

Urodzony  w Krakowie. Absolwent – matura ‘69. Ekonomista, profesor, kierownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego od 2004. Po ukończeniu Liceum  podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, gdzie po obronie pracy magisterskiej w 1973 zatrudniony był kolejno na stanowiskach od asystenta stażysty, dr (1982), dr hab. (1990), do prof. nauk ekonomicznych (od 2001). Od 1992 kieruje Katedrą Makroekonomii. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1994, członek prezydium i wiceprzewodniczący od 1996), Członek Komitetu Redakcyjnego Gospodarki Narodowej (od 1993, red. naczelny od 1997), i Ekonomisty (od 1994). W latach 1993-1996 uczestniczy w pracach Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania a od lutego 1998 do czerwca 2000 Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów. Od listopada 1994 pracuje w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a od stycznia 2003 w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994), Członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002). Jest autorem licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m. in. „Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka” (1990, Nagroda im. prof. E. Lipińskiego PTE, 1992), „Szkice o niezależności banku centralnego” (1998), „Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii” (2000, nagroda Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów, 2001). Przebywał na dłuższych stypendiach zagranicznych w University of Amsterdam, Cambridge University i Stanford University.