ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W piątek, 24 czerwca minął kolejny rok intensywnej pracy w XII Liceum Ogólnokształcącym. Uczniowie i nauczyciele zebrani na placu przed szkołą wysłuchali przemówienia Dyrektora Szkoły, który uroczyście podsumował dokonania, a najlepszym uczniom wręczył nagrody i wyróżnienia.

W tym roku otrzymali je:
– Paulina Marzec z klasy 1B – wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem oraz najwyższą średnią ocen w szkole,
– Julia Sienko z klasy 1A, Laureatka medalu Praemiando Incitat, za najlepsze wyniki w nauce wśród uczniów klas pierwszych,
– Piotr Turek z klasy 2F, Laureat medalu Praemiando Incitat, za najlepsze wyniki w nauce wśród uczniów klas drugich.

Dyplomy uznania Dyrekcji i Rady Pedagogicznej za wzorowe zachowanie i znakomite wyniki w nauce przyznano także: Angelice Kurek (klasa 1B), Paulinie Wronie (klasa 1C), Kamilowi Babuśce (klasa 2A) oraz Karolowi Mrukotowi (klasa 2F).

Nagrodzonych zostało także czterdziestu trzech, spośród uczniów klas pierwszych i drugich, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i zostali promowani do kolejnej klasy z wyróżnieniem.

Oficjalną część uroczystości zamknęły podziękowania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Damiana Małety, skierowane do uczniów i nauczycieli. W beztroski i pogodny nastrój lata wprowadziła wszystkich piosenka Majki Jeżowskiej „Idą wakacje”, w wykonaniu uczennic klasy 1A: Natalii i Pauliny.

 

Zakończenie roku szkolnego klas I – fotorelacja