WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

12 stycznia 2016 w ramach współpracy XII LO z Instytutem Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania. Uczestnikami spotkania ze strony UP byli: Dyrektor IPPiS Pani prof. zw. dr hab. B. Muchacka , zastępca dyrektora Pani mgr M. Grochowalska, opiekunowie Koła Artystycznego Ekspresji Scenicznej Pani mgr M. Kowalska, Pani mgr J. Szczyrba – Poroszewska i Pan mgr A. Cybulak. Opiekunem muzycznym grupy uczniów była Pani mgr M. Nazarewicz. Solistki z XII Liceum: N. Zaręba, E. Hatlaś, N. Kurzyńska wraz z pozostałymi uczestnikami zespołu wykonały między innymi następujące utwory: Maleńka miłość, Kto wie, czy za rogiem oraz Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi.