PROJEKT NAUKOWY „KRESY”

Z pewnym opóźnieniem chcemy się pochwalić sukcesem uczniów klasy 2A, którzy wzięli udział w III edycji projektu naukowego „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku.

W tym roku szkolnym uczestnicy konkursu przygotowywali prace na temat: Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1956.

Głównymi organizatorami konkursu były następujące instytucje: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Zespół z XII LO w składzie: Walter Bober, Krzysztof Mlyczyński, Mateusz Tyrkalski – nagrał film, który przedstawiał na szerokim tle historycznym, losy dwóch świadków tamtych wydarzeń. Chłopcy zajęli w konkursie trzecie miejsce w kategorii prac multimedialnych i zostali nagrodzeni indeksami Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Gratulujemy smile Historia magistra…