POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2016

Czyżby to już koniec? Tak szybko? Przecież jeszcze wczoraj, pełnych obaw i zalęknionych, witaliśmy pierwszoklasistów, a oni już kończą Szkołę?

Piątek 29 kwietnia był ostatnim dniem nauki tegorocznych maturzystów. Uroczystość pożegnania abiturientów rozpoczęła się na korytarzu pierwszego piętra wpisem najwybitniejszych do Złotej Księgi. Zaszczytu dostąpili Lidia Bryja, Natalia Kurzyńska, Gabriela Matlak, Krzysztof Mlyczyński (3A), Magdalena Michalska (3C), Karolina Gąsior, Patrycja Radoszek (3D), Adam Halama, Klaudia Senderska, Bartosz Tondos, Krzysztof Walczyk i Paweł Zieliński (3F).

Następnie Dyrekcja, Wychowawcy i wyróżnieni Uczniowie udali się na skwer przed budynkiem Szkoły, aby tradycyjnie zasadzić drzewko tegorocznego absolwenta. Jak zwykle bezcenne okazały się uwagi Pana Dyrektora Nowaka w sprawie samej techniki sadzenia: „Zielonym do góry!”.

Po przejściu na salę gimnastyczną rozpoczęły się uroczystości wręczania nagród i świadectw z wyróżnieniem. Na początku głos zabrał Dyrektor Ryszard Nowak, który podziękował absolwentom za uczniowski trud, a żegnając życzył sukcesów na egzaminie maturalnym. Na koniec wystąpienia wręczył dyplomy uznania dla wybitnych absolwentów – Magdalenie Michalskiej i Bartoszowi Tondosowi. Jednak najlepszym absolwentem w roku szkolnym 2015/16 okazał się Adam Halama, który odebrał z rąk Pana Dyrektora stosowny dyplom i medal Sapere audenti.

Krótkie słowa do absolwentów skierowali także przewodniczący szkolnego samorządu uczniowskiego Damian Małeta i przedstawiciele Rodziców. W imieniu nauczycieli głos zabrała wychowawczyni klasy 3E Pani Profesor Małgorzata Okarmus. Następnie Wychowawcy wraz z Dyrektorem Ryszardem Nowakiem wręczyli najlepszym uczniom z poszczególnych klas świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i nagrody. Podsumowaniem uroczystości na sali gimnastycznej był krótki występ naszych najlepszych piosenkarek. Ostatnim akordem pożegnań były spotkania z wychowawcami w salach i rozdanie pozostałych świadectw.

Powodzenia na maturze!

doc