HOJNI PARAFIANIE BIÓRKOWICCY

Już od kilku lat nasza szkoła może liczyć na dobre serce i szczodrość parafian z Biórkowa Wielkiego. W przedświątecznym czasie znajdują dość uwagi i chęci, by wesprzeć nas kupując kartki, z których dochód zasila Fundację Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.

W tym roku to kwota 1115 złotych. Wolontariuszkami były nasze absolwentki Mariola i Klaudia Senderskie.

Wspólne działanie dla dobra innych to coś, co łączy różne środowiska oraz pokolenia uczniów dwunastki i świetnie jest, że możemy na siebie liczyć!

W szkole udało nam się sprzedać kartki świąteczne za 99.45. Szczególnie zaangażowały się klasy politechniczne – I i III oraz Ia medialno-artystyczna. W sumie przekazaliśmy 1214 zł. 45 groszy.