Gwiazdy czytelnictwa

Dnia 15 marca 2016 roku o godzinie 13.00 w sali numer 12 w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie odbył się konkurs czytelniczy pod tytułem „Lektury z gwiazdką” przeznaczony dla klas maturalnych.

Konkurs został zrealizowany w formie pisemnej. Jego przedmiotem było sprawdzenie znajomości treści lektur obowiązkowych zawartych w podstawie programowej oraz wiedzy dotyczącej podstawowych kontekstów literackich. Arkusz składał się z czterech zadań.

Pierwsze zadanie miało formę tabeli. Do ośmiu podanych tytułów należało dopisać datę powstania utworów oraz określić ich gatunek literacki i epokę, w jakiej powstały.

Kolejne zadanie sprawdzało znajomość lokalizacji wybranych motywów.

Zadanie trzecie polegało na rozszyfrowaniu postaci na podstawie podanych cytatów.

Do ostatniego zadania niezbędna okazała się umiejętność trafnej argumentacji, ponieważ, aby otrzymać punkt, należało odpowiednio uzasadnić wybór utworu pasującego do danego pojęcia. Oprócz znajomości tytułów niezbędna była również wiedza dotycząca autorstwa.

Łącznie można było zdobyć 80 punktów.

Do konkursu przystąpiło siedem dwuosobowych zespołów. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem konkursu sprawowała Agnieszka Pędziwiatr. Podczas konkursu obecna była również studentka Natalia Maślanka – odbywająca wówczas praktykę zawodową w bibliotece szkolnej.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce – Patrycja Skowron, Aleksandra Szczepańska – klasa 3f
II miejsce – Bartosz Tondos, Adam Halama – klasa 3f
III miejsce – Mateusz Tyrkalski, Krzysztof Mlyczyński – klasa 3a

Gratulujemy!

Tekst: Natalia Maślanka
(absolwentka XII LO, studentka Uniwersytetu Pedagogicznego)
Zdjęcia: Agnieszka Pędziwiatr