AKCJA KREW W 2016/2017

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Młodzież XII LO wznawia kontynuację licznych akcji społeczno-charytatywnych. Należy do nich także rozpoczęta w poprzednim roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

20 września 2016 roku w Nowej Hucie przeprowadzano kolejną otwartą dla wszystkich akcję poboru krwi. Wielu Dwunastkowiczów zgłosiło chęć do podzielenia się niezastąpionym, życiodajnym lekiem i tym samym zadeklarowało cykliczny udział w tym przedsięwzięciu. Ci, którzy się zdecydowali i przebrnęli restrykcyjne obostrzenia zdrowotne dotyczące Dawców mieli bardzo słoneczny i uśmiechnięty dzień mimo przenikliwego chłodu za oknem. Zawsze bowiem jest ta bezcenna świadomość że jest Ktoś po drugiej stronie – Biorca!

Zachęcamy gorąco tych jeszcze niezdecydowanych do podjęcia wyzwania i uczestnictwa w zaplanowanych na dalsze terminy akcjach. Atmosfera tych spotkań jest nie do opisania słowami. Sami zobaczcie:

W naszej dzielnicy, na os. Niepodległości 19 (Liceum im. B. Jańskiego) będziemy jeszcze trzy razy w następujących terminach:
21 listopada 2016 oraz 24 stycznia i 21 marca 2017 roku.
Akcje są otwarte, nie ma konieczności rejestracji. Każdy kto czuje taką potrzebę serca i nie ma wyraźnych przeciwskazań zdrowotnych na pewno nie zostanie „odprawiony z kwitkiem”. Osoba do kontaktu w XII LO – Pani Sylwia Piasecka.
Zapraszamy serdecznie 🙂