Światowy Dzień Wody na Uniwersytecie Jagiellońskim

Od 22 marca 1993 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody – w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom miało zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły i 21 marca 2017 r. trzy klasy o profilu geograficzno-językowym w naszym liceum: 1E, 2E i 3E wraz z opiekunami: panią profesor Jolantą Cupiał i panią profesor Małgorzatą Okarmus miały zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach Światowego Dnia Wody, zorganizowanych przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Główne uroczystości miały miejsce w auli Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ przy ul. Gronostajowej 7. Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu zostaliśmy zaproszeni do wysłuchania wykładu Pani prof. dr hab. J. Pociask–Karteczki „Kraków i woda”.

Pani profesor wyjaśniła, w jaki sposób wody (układ rzek i bagien) były głównym czynnikiem lokalizacji pierwszych krakowskich osad. Scharakteryzowała historyczne i współczesne funkcje Wisły i jej dopływów na terenie Krakowa:

w przeszłości współcześnie w przyszłości – szanse
obronność turystyka transport
droga wodna transport rekreacja
rzemiosło restauracje narzeczne estetyka krajobrazu
ryby imprezy kulturalne miasta życie kulturalne
rekreacja obrona przed żywiołem
estetyka krajobrazu lecznictwo
ekologizacja przestrzeni społ. gosp. produkcja wód pitnych
inne

Pan dr T.Bochnia (MPWiK S.A. Kraków) w wykładzie „Dobra woda prosto z kranu” zapewnił nas, iż woda płynąca z kranów w naszych domach nadaje się do bezpośredniego spożycia, co napawa nas, mieszkańców, głębokim optymizmem. Na terenie Krakowa miesięcznie wykonuje się ok.6000 jednostek analiz wody w różnych punktach pomiarowych i licznych zakresach oznaczeń. Dowiedzieliśmy się, że MPWiK w Krakowie to zakład wykorzystujący najnowocześniejsze metody pomiarów wody, które są porównywalne z metodami stosowanymi w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata.