Dzień otwarty Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UP JP II

We czwartek 9 III 2017 z inicjatywy (i pod opieką) pani Sabiny Raźny wybraliśmy się wspólnie całą klasą medialno-artystyczną I a do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Michała Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.

O godzinie 9:00 z panią bibliotekarką ruszyliśmy w podróż do świata pełnego skarbów literatury. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęliśmy zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest ona wyposażona w ok. 150 000 książek ogólnodostępnych, a także blisko 220 tys. czasopism. Na pierwszym piętrze znajdują się wydawnictwa zwarte, na drugim natomiast zbiory, czasopisma, inne wydawnictwa ciągłe i dary, w których skład wchodzą unikatowe księgozbiory: dar Jana Pawła II, księgozbiór Jerzego Turowicza. Ciekawą rzeczą jest wolny dostęp do książek. Nie jest to biblioteka tylko dla studentów: każdy może założyć kartę czytelnika i korzystać z dóbr biblioteki. Istnieją w niej liczne stanowiska komputerowe, osobne pokoje pracy, pomoce dla niedowidzących, jak również wiele przyjemnych miejsc do nauki, pracy, a także relaksu.

Na parterze obejrzeliśmy jeden z nowoczesnych skanerów i wysłuchaliśmy pani – pracownika działu digitalizacji – mówiącej na temat skanu książek i starodruków.

Zgromadziliśmy się na auli wykładowo-konferencyjnej o godzinie 10:00. Część drugą dnia otwartego rozpoczęło uroczyste powitanie zgromadzonych profesorów, studentów oraz grup licealnych.

Po krótkiej prezentacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przez dr hab. Krzysztofa Gurbę zapoznaliśmy się z telewizją JP2TV. Prowadzona jest ona przez Instytut, który m.in. emitował transmisję na żywo ze Światowych Dni Młodzieży. Istnieje również uniwersyteckie radio Bonus. Następnie obejrzeliśmy liczne materiały dziennikarskie studentów Uniwersytetu Papieskiego z jednostki dziennikarskiej wydziału. W dalszym ciągu multimedialnie zaprezentowane były Edukacyjne Laboratorium Mediów Społecznościowych i Laboratorium Medialnej Grafiki Komputerowej. Wycieczka była udana, a osoby zainteresowane dziennikarskimi kierunkami zachęcone do wyboru w przyszłości Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.