KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

9 listopada zainicjowaliśmy w szkole wdrażanie programu: Katyń – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Dwunastka włącza się w ogólnopolską inicjatywę mającą na celu upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. Młodzież kilku klas miała okazję poznać reprezentantów RODZIN KATYŃSKICH. Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Ryszard Nowak, a jako osoba koordynująca program poprowadziła je polonistka – pani Izabela Stańdo.

Naszymi gośćmi byli państwo Ewa i Jerzy Gizellowie oraz pani Małgorzata Menke – przedstawiciele RODZIN KATYŃSKICH, którzy zgodzili się poświęcić swój czas i uwagę, by uczniom Dwunastki przybliżyć sylwetki członków swoich rodzin – ofiar katyńskiej zbrodni. Spychana w niepamięć, zakłamywana, przez długie lata niewygodna – tragiczna historia ma szansę dzięki temu zaistnieć w naszej świadomości.

Od państwa Ewy i Jerzego Gizellów usłyszeliśmy historię zamordowanego w Charkowie Aleksandra Gizelli, a pani Małgorzata Menke przedstawiła Franciszka Zakrzewskiego, zabitego w Miednoje. Z osobistych relacji wyłonił się skomplikowany obraz dziejów Europy, Polski i konkretnych osób. Idąc śladem Aleksandra Gizelli i Franciszka Zakrzewskiego, doświadczaliśmy zawiłości polskich losów. Mogliśmy o nich usłyszeć od osób prywatnie zaangażowanych. Przez historię szczególnie zostały doświadczone rodziny, których członkowie aktywnie włączali się w pracę i walkę dla Polski. Z relacji naszych gości wyłonił się nie tylko obraz wielkiej tragedii, jaką była zbrodnia katyńska, i sylwetek ofiar tej zbrodni, ale również skomplikowanych losów rodzin, które przez długi czas poszukiwały zaginionych w czasie wojny krewnych, żyły w zagrożeniu i upominały się o prawdę, narażając się na niebezpieczeństwo. Cieniem kładąca się na rodziny historia zaważyła na życiu ich członków.

Spotkanie z ludźmi, mającymi poczucie obowiązku podtrzymywania pamięci historycznej, która jest też ich osobistą pamięcią, zachęca i zobowiązuje do pogłębiania wiedzy na temat naszych wspólnych korzeni. Młodzież Dwunastki ma szansę, realizując program, na poznanie ważnego fragmentu naszej historii poprzez rozmowy z jej świadkami, a także przez gromadzenie materiałów źródłowych. Może dzięki temu zatarty ślad po tych, którym winniśmy pamięć, stanie się wyraźniejszy.