TERMINY REKRUTACJI 2020

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – WAŻNE TERMINY!!!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

25 kwietnia (sobota) 2020

10 – 13

DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych wraz z Rodzicami.

od 11 maja (poniedziałek)
do
  23 czerwca (wtorek) 2020

do 15

Składanie dokumentów przez Ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru. Sekretariat szkoły jest czynny od godziny 8.00 do 15.00.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO.

od 11 maja (poniedziałek)
do
24 czerwca (środa) 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 czerwca (piątek)
do
  30 czerwca (wtorek) 2020

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.00.

13 lipca (poniedziałek) 2020 12

Komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne w XII LO ogłaszają listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.

Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 15.00.

do 20 lipca (poniedziałek) 2020 do 15 Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Sekretariat czynny w poniedziałek  od godz. 8.00 do 15.00
21 lipca (wtorek) 2020 do 12 Komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna w XII LO  OGŁASZAJĄ LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie, w okresie trwania rekrutacji, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00