TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – WAŻNE TERMINY!!!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla gimnazjalistów klas trzecich. Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

12 maja (sobota) 2018

10 – 13

DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów wraz z Rodzicami.

od 23 kwietnia (poniedziałek)
do
11 czerwca (poniedziałek) 2018

do 15

Składanie dokumentów przez Gimnazjalistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru. Sekretariat szkoły jest czynny od godziny 8.00 do 15.00.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO.

od 23 kwietnia (poniedziałek)
do
27 czerwca (środa) 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 czerwca (piątek)
do
26 czerwca (wtorek) 2018

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.00.
29 czerwca (piątek) 2018 12 Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w XII LO ogłasza listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych. Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 15.00.
do 9 lipca (poniedziałek) 2018 do 15 Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Sekretariat czynny w poniedziałek  od godz. 8.00 do 15.00
10 lipca (wtorek) 2018 12 Komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna w XII LO  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO SZKOŁY.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00