TERMINY REKRUTACJI 2019

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – WAŻNE TERMINY!!!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla gimnazjalistów klas trzecich oraz dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

13 kwietnia (sobota) 2019

10 – 13

DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy Absolwentów Gimnazjów i Szkół Podstawowych wraz z Rodzicami.

od 25 kwietnia (czwartek)
do
10 czerwca (poniedziałek) 2019

do 15

Składanie dokumentów przez Gimnazjalistów i Ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru. Sekretariat szkoły jest czynny od godziny 8.00 do 15.00.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO.

od 25 kwietnia (czwartek)
do
27 czerwca (czwartek) 2019

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 czerwca (środa)
do
25 czerwca (wtorek) 2019

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty i oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.00.
28 czerwca (piątek) 2019 12 Komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne w XII LO ogłaszają listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych. Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 15.00.
do 9 lipca (wtorek) 2019 do 15 Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Sekretariat czynny w poniedziałek  od godz. 8.00 do 15.00
10 lipca (środa) 2019 12 Komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne w XII LO  OGŁASZAJĄ LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00

DODATKOWE INFORMACJE:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 w XII LO będzie prowadzone osobno dla Kandydatów kończących gimnazjum i osobno dla Kandydatów kończących szkołę podstawową. Oba postępowania będą przeprowadzane w tych samych, ujętych w terminarzu terminach przez odrębne, powołane przez Dyrektora Komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne.