Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
 Ia medialno-artystyczny mgr Sabina Raźny
 Ib psychologiczno-pedagogiczny mgr Aleksandra Habowska
 Ic medyczny dr Joanna Stawarz
 Id sportowy mgr Marek Grzelak
 Ie geograficzno-językowy mgr Adam Majcherek
 If politechniczny mgr Laura Werner
 IA medialno-artystyczny mgr Agnieszka Polak
 IB psychologiczno-pedagogiczny mgr Iwona Majda
 IC medyczny dr Małgorzata Seweryn
 ID sportowy mgr Magdalena Grudzień
 IE geograficzno-językowy mgr Małgorzata Okarmus
 IF politechniczny mgr Agata Białek
 IIA medialno-artystyczny mgr Lucjan Obajtek
 IIB sportowy mgr Katarzyna Lisak-Świstak
 IIC medyczny mgr Beata Romankiewicz
 IID sportowy mgr Mariusz Rudek
 IIE geograficzno-językowy mgr Agnieszka Świątek
 IIF politechniczny mgr Jolanta Horosin-Klamra
 IIIA  medialno-artystyczny mgr Izabela Stańdo
 IIIB  psychologiczno-pedagogiczny mgr Anna Peschak
 IIIC  medyczny mgr Sylwia Piasecka
 IIID  sportowy mgr Jolanta Cupiał
 IIIE  geograficzno-językowy mgr Magdalena Płocica
 IIIF  politechniczny mgr Leszek Grochal