Dni Norwidowskie

Dni Norwidowskie
Nadanie Szkole imienia Cypriana Norwida w 1996 r. dało początek uroczystościom związanym z Patronem, które szczególnego charakteru nabierają od czasu podjęcia współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C. Norwida w Krakowie. Ich kilkudniowy przebieg składa się z mszy św. na Wawelu i złożenia kwiatów w Krypcie Wieszczów, sesji naukowej na UJ, obejrzenia spektaklu wg tekstów Norwida przygotowanego przez uczniów XII LO, udziału uczniów w konkursach literackich i recytatorskich. Zapraszamy do oglądnięcia fotoreportażu z uroczystości na Wawelu - 29 kwietnia 2015 roku. XXI Dni Norwidowskie - msza święta w Katedrze Wawelskiej .