Harmonogram roku szkolnego

 

WRZESIEŃ
1 WT Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
7 PN Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
24 CZ Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
24 IX –
3 X
Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych.
30 ŚR Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
13 WT

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 ŚR Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
15 – 16 IX Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
23 PT Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
LISTOPAD
 1 ND Wszystkich Świętych.
 4 ŚR Konsultacje z Rodzicami.
10 WT Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 ŚR Narodowe Święto Niepodległości.
  Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
1 WT Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
21 PN Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach okresowych.
22 WT Wigilie klasowe.
23 – 31 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 PT Nowy Rok.
4 – 17 I Ferie zimowe
 6 ŚR Święto Trzech Króli.
 22 PT Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych (do godz. 14.00). 
25 PN Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej. Koniec I okresu.
26 WT Początek II okresu.
28 CZ Zebrania z Rodzicami.
25-29 II Ostateczny termin potwierdzenia deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych przez uczniów klas trzecich.
LUTY
2 -4 II Matury próbne
5 PT Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w pierwszym okresie.
MARZEC
21 PN Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO. Festiwal Nauki XII LO.
KWIECIEŃ
  Dni Norwidowskie.
 1 – 6 IV Wiosenna przerwa świąteczna.
13 WT

Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach końcowych. Zebrania/Konsultacje z Rodzicami.

26 PN Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych (do godz. 14.00).
24 SO Dzień Otwarty XII LO
27 WT Konferencja klasyfikacyjna klas III. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
30 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.Przygotowanie szkoły do egzaminów maturalnych.
MAJ
 1 SO Święto Pracy.
 2 ND Dzień Flagi Państwowej.
 3 PN Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 WT Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
5 ŚR Pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
6 CZ Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
7 PT Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego, poziom rozszerzony.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
CZERWIEC
1 WT Tuzinalia i Dzień Sportu.
3 CZ Boże Ciało
4 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
8 WT Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocena końcowych (do godz. 14.00).
9 ŚR Zebrania z Rodzicami
21 PN Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych (do godz. 14.00).
22 WT Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
23 ŚR Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
24 CZ Dzień wychowawcy.
25 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II.
28 PN Początek ferii letnich.
    Wydawanie świadectw maturalnych
LIPIEC
1 CZ Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie rocznej pracy XII LO.
SIERPIEŃ
    Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
24-25 Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III
30 PN Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.