Harmonogram roku szkolnego

 

WRZESIEŃ
1 ŚR Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
6 PN Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
24 PT Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
19 -28 IX Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych.
30 CZ Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
 4 PN

Plenarne zebranie Szkolnej Rady Rodziców, wybory uzupełniające.

13 ŚR

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 CZ

Dzień Edukacji Narodowej.

15 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
18-22 X Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
LISTOPAD
 1 PN Wszystkich Świętych.
 4 CZ Konsultacje z Rodzicami.
10 ŚR Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 CZ Narodowe Święto Niepodległości.
12 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
22-26 XI Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
7 WT Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
20 PN Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach okresowych. Zebrania z Rodzicami.
22 ŚR Wigilie klasowe.
23 – 31 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 SO Nowy Rok.
 6 CZ Święto Trzech Króli.
 7 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
 12 ŚR Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych (do godz. 14.00). 
 13 CZ Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej. Koniec I okresu.
17-30 I Ferie zimowe
31 PN Początek II okresu.
LUTY
 3 CZ Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w pierwszym okresie.
7 -11 II Ostateczny termin potwierdzenia deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych przez uczniów klas trzecich.
MARZEC
    Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO. Festiwal Nauki XII LO.
KWIECIEŃ
4-8 IV Dni Norwidowskie.
11 PN

Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.

12 WT

Konsultacje z Rodzicami.

14 -19 IV Wiosenna przerwa świąteczna.
23 SO Dzień Otwarty XII LO
25 PN Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych (do godz. 14.00).
27 ŚR Konferencja klasyfikacyjna klas III. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
29 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.Przygotowanie szkoły do egzaminów maturalnych.
MAJ
 1 ND Święto Pracy.
 2 PN Dzień Flagi Państwowej.
 3 WT Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 ŚR Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
5 CZ Pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – j.w.
6 PT Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego i pozostałych języków obcych, poziom podstawowy. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – j.w.
9 PN Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego, poziom rozszerzony.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – j.w.
30 CZ Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocena końcowych (do godz. 14.00).
CZERWIEC
1 ŚR Tuzinalia i Dzień Sportu.
15 ŚR Ostateczny termin wystawienia ocena końcowych (do godz. 14.00).
16 CZ Boże Ciało
17 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
20 PN Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
22 ŚR Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
23 CZ Dzień wychowawcy.
24 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
30 CZ Konferencja plenarna.
LIPIEC
5 WT Wydawanie świadectw maturalnych
SIERPIEŃ
23 WT Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
24-25 Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III
30 WT Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.