Uzupełnienie:

W przypadku chemii organicznej będą uznawane tylko i wyłącznie nazwy zgodne z najnowszymi zaleceniami IUPAC dostępnymi na stronie Komisji Nomenklaturowej PTChem  oraz w opracowanej formie w pozycji literaturowej [5]. Wzory chemiczne rysowane zgodnie z pozycją literaturową [5].

Literatura (we fragmentach uwzględniających wymagania do danego etapu) – poniższe pozycje stanowią tylko przykłady i nie są wiążącymi zaleceniami, to do nauczyciela i ucznia Komitet pozostawia decyzje z jakiej literatury najlepiej korzystać. :

  1. Podręczniki kształcenia ogólnego dopuszczone przez MEN za wyjątkiem ewentualnych rozbieżności nomenklaturowych.
  2. B. Pac, A. Zegar, Podstawy klasyfikacji związków nieorganicznych w teorii i zadaniach. Omega, 2020.
  3. K. Dudek-Różycki, M. Płotek, T. Wichur, Ostatni Dzwonek przed maturą. Zbiór zadań i arkuszy maturalnych z chemii. PSNPP, Kraków 2020.
  4. K. Dudek-Różycki, M. Płotek, T. Wichur, Węglowodory. Repetytorium i zadania. Omega, Kraków 2020.
  5. K. Dudek-Różycki, M. Płotek, T. Wichur, Kompendium terminologii oraz nazewnictwa związków organicznych. Poradnik dla nauczycieli i uczniów. Omega, Kraków 2020.

B. Pac, Chemia. Matura 2020. Zbiór zadań maturalnych. Omega, Kraków 2020.