Kalendarium

WRZESIEŃ
 4 PN Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 6 ŚR Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
22 PT Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
24 IX
– 3 X
Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych.
29 PT Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
12 CZ Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.
13 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MEN. Dz.U. z 2010 r. Nr 185.
14 SO Dzień Edukacji Narodowej.
16 – 20 Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
LISTOPAD
 1 ŚR Wszystkich Świętych.
 6 PN Zebrania z rodzicami.
10 PT Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 SO Narodowe Święto Niepodległości.
 13 – 30 Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
 5 WT Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
22 PT Wigilie klasowe.
23 – 31 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 PN Nowy Rok.
  6 SO Święto Trzech Króli.
11 CZ Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych.
23 WT Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.
25 CZ Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
26 PT Zebrania z rodzicami.
27 SO Studniówka.
29 PN Początek drugiego okresu.
29- 31 Ostateczny termin potwierdzenia deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych przez uczniów klas trzecich.
LUTY
 9 PT Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze.
12 – 25 Ferie zimowe.
MARZEC
Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO.
21 ŚR Festiwal Nauki i Kultury XII LO.
29 III –
3 IV
Wiosenna przerwa świąteczna.
KWIECIEŃ
Dni Norwidowskie.
11 ŚR Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
12 CZ Zebrania z rodzicami.
18 – 20 Egzaminy gimnazjalne.
23 PN Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych.
25 ŚR Konferencja klasyfikacyjna klas III. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
27 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.Przygotowanie sal do egzaminów maturalnych.
30 PN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
MAJ
 1 WT Święto Pracy.
 2 ŚR Dzień Flagi Państwowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MEN. Dz.U. z 2010 r. Nr 185.
 3 CZ Święto Konstytucji 3 Maja.
 4 PT Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
 7 PN Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
 8 WT Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
12 SO Dzień Otwarty XII LO.
31 CZ Boże Ciało.
CZERWIEC
 1 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MEN. Dz.U. z 2010 r. Nr 185
 4 PN Tuzinalia i Dzień Sportu.
 5 WT Ostateczny termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
 6 ŚR Zebrania z rodzicami.
15 PT Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.
19 WT Konferencja klasyfikacyjna klas pierwszych i drugich.
20 ŚR Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
21 CZ Dzień Wychowawcy.
22 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II. Początek ferii letnich.
29 PT Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie rocznej pracy XII LO.
LIPIEC
 3 WT Odbiór świadectw dojrzałości przez maturzystów.
SIERPIEŃ
21 WT Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
30 CZ Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.