Harmonogram roku szkolnego

 

WRZESIEŃ
2 PN Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
5 CZ Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
27 PT Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
21-28 IX Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych. Liceum czteroletnie.
28 IX –
5 X
Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych. Liceum trzyletnie.
30 PT Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
11 PT

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 PN Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
15 – 18 Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
LISTOPAD
 1 PT Wszystkich Świętych.
 6 ŚR Wywiadówki/Konsultacje z Rodzicami.
 8 PT Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 PN Narodowe Święto Niepodległości.
  Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
2 PN Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
20 PT Wigilie klasowe.
23 – 31 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 ŚR Nowy Rok.
 2 CZ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
 3 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
 6 ND Święto Trzech Króli.
 9 CZ Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach sśródrocznych. Zebrania z Rodzicami.
22 ŚR Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.
23 CZ Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
20-24 Ostateczny termin potwierdzenia deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych przez uczniów klas trzecich.
LUTY
27 I – 9 II Ferie zimowe.
14 PT Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze.
MARZEC
  Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO.
KWIECIEŃ
  Dni Norwidowskie.
8 ŚR Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach końcowych. Zebrania/Konsultacje z Rodzicami.
 9- 14 Wiosenna przerwa świąteczna.
21 WT Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych.
22 ŚR Konferencja klasyfikacyjna klas III. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
24 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.Przygotowanie szkoły do egzaminów maturalnych.
25 SO Dzień Otwarty XII LO
MAJ
 1 ŚR Święto Pracy.
 2 CZ Dzień Flagi Państwowej. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
 3 PT Święto Konstytucji 3 Maja.
4 PN Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
5 WT Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
6 ŚR Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
CZERWIEC
1 PN Tuzinalia i Dzień Sportu.
2 WT Zebrania/Konsultacje z Rodzicami
10 ŚR Ostateczny termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
11 CZ Boże Ciało
12 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
23 WT Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.
24 ŚR Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
25 CZ Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
26 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II. Początek ferii letnich.
LIPIEC
1 ŚR Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie rocznej pracy XII LO.
3 PT Odbiór świadectw dojrzałości przez maturzystów.
SIERPIEŃ
25 WT Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
25-26 Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III
27 CZ Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.