Kalendarium

 

WRZESIEŃ
 3 PN Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 6 CZ Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
21 PT Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
23 IX
– 2 X
Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych.
28 PT Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
12 PT

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Udział XII LO w widowisku Duma i radość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

14 ND Dzień Edukacji Narodowej.
15 PN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami
16 – 19 Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
LISTOPAD
 1 CZ Wszystkich Świętych.
2 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami
 6 WT Konsultacje z rodzicami.
9 PT Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 ND Narodowe Święto Niepodległości.
 13 – 30 Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
 5 ŚR Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
18 WT Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych.
21 PT Wigilie klasowe.
23 – 31 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 WT Nowy Rok.
  6 ND Święto Trzech Króli.
8 WT Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.
9 ŚR Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
10 CZ Zebrania z rodzicami.
14-27 Ferie zimowe.
28 PN Początek drugiego okresu.
29- 31 Ostateczny termin potwierdzenia deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych przez uczniów klas trzecich.
 31 CZ Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w pierwszym okresie.
LUTY
MARZEC
  Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO.
21 PN Festiwal Nauki XII LO.
KWIECIEŃ
  Dni Norwidowskie.
3 ŚR Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
4 CZ Konsultacje z rodzicami.
13 SO Dzień Otwarty XII LO.
17 ŚR Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych.
18 – 23 Wiosenna przerwa świąteczna.
24 ŚR Konferencja klasyfikacyjna klas III. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
26 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.Przygotowanie sal do egzaminów maturalnych.
29 PN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
30 WT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
MAJ
 1 ŚR Święto Pracy.
 2 CZ Dzień Flagi Państwowej. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
 3 PT Święto Konstytucji 3 Maja.
 6 PN Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
 7 WT Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
 8 ŚR Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
30 CZ Ostateczny termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
31 PT Tuzinalia i Dzień Sportu.
CZERWIEC
14 PT Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.
17 PN Konferencja klasyfikacyjna klas pierwszych i drugich.
18 WT Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
19 ŚR Dzień Wychowawcy.
20 CZ Boże Ciało
21 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II. Początek ferii letnich.
28 PT Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie rocznej pracy XII LO.
LIPIEC
 2 WT Odbiór świadectw dojrzałości przez maturzystów.
SIERPIEŃ
20 WT Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
26-28 Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III
29 CZ Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.