Kalendarium

WRZESIEŃ
 1 CZ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 5 PN Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
23 CZ Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
25 IX – 1 X Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych.
30 PT Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
 3 – 7 Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
13 CZ Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.
14 PT Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
18 WT Plenarne zebranie Rady Rodziców XII LO. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców.
31 PN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MEN. Dz.U. z 2010 r. Nr 185.
LISTOPAD
 1 N Wszystkich Świętych.
 9 ŚR Zebrania z rodzicami.
10 CZ Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 ŚR Narodowe Święto Niepodległości.
Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
 7 ŚR Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
22 WT Wigilie klasowe.
23 – 31 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 ND Nowy Rok.
  6 PT Święto Trzech Króli.
11 ŚR Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych.
13 PT Studniówka
16 – 21 Ostateczny termin potwierdzania deklaracji maturalnych przez uczniów klas trzecich.
25 ŚR Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych.
26 CZ Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
27 PT Zebrania z rodzicami.
30 I- 12 II Ferie zimowe.
LUTY
13 PN Początek drugiego semestru.
15 ŚR Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze.
MARZEC
Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO.
21 WT Pierwszy Dzień Wiosny.
KWIECIEŃ
Dni Norwidowskie.
Dzień Otwarty XII LO.
11 WT Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
12 ŚR Zebrania z rodzicami.
13 – 18 Wiosenna przerwa świąteczna.
19 – 21 Egzaminy gimnazjalne.
25 WT Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych.
26 ŚR Konferencja klasyfikacyjna klas III. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
28 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.Przygotowanie sal do egzaminów maturalnych.
MAJ
 1 PN Święto Pracy.
 2 WT Dzień Flagi Państwowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MEN. Dz.U. z 2010 r. Nr 185.
 3 ŚR Święto Konstytucji 3 Maja.
 4 CZ Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
 5 PT Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
 8 PN Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-II.
26 PT Koniec egzaminów maturalnych.
CZERWIEC
 1 ŚR Dzień Dziecka. Tuzinalia i Dzień Sportu
 5 PN Ostateczny termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.
 6 WT Zebrania z rodzicami.
15 CZ Boże Ciało
16 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MEN. Dz.U. z 2010 r. Nr 185.
19 PN Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.
20 WT Konferencja klasyfikacyjna klas pierwszych i drugich.
21 ŚR Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
22 CZ Dzień Wychowawcy.
23 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II. Początek ferii letnich.
29 CZ Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej. Podsumowanie rocznej pracy XII LO.
30 PT Wydawanie świadectw maturalnych.
LIPIEC
wakacje
SIERPIEŃ
22 WT Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
30 ŚR Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.