BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW

Szanowni Państwo,

aby zminimalizować błędy podczas wypełniania wniosku rekrutacyjnego oraz zredukować wynikający z tego, a zupełnie niepotrzebny stres, przekazujemy poniższe informacje:

  1. Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyjęcie składamy tylko w szkole pierwszego wyboru. To jest szkoła, której klasa została wybrana na pierwszym priorytecie.
  2. Aby przesłany drogą elektroniczna wniosek był ważny musi być podpisany przez rodzica i kandydata! Dlatego po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i przesłać jako zdjęcie lub skan dokumentu.
  3. Jeśli we wniosku wypełniono część „Dodatkowe informacje o kandydacie”, to należy do wniosku dołączyć dokumentację potwierdzającą te zdarzenia.
  4. Jeśli już wniosek zostanie złożony w szkole pierwszego wyboru, to uprzejmie Państwa prosimy o to aby za pomocą swoich loginów i haseł sprawdzić w systemie czy wniosek został zarejestrowany i zgłosić do szkoły ewentualne nieprawidłowości.

Komisja Rekrutacyjna w XII LO