REKRUTACJA na rok szkolny 2020/21 – WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). W związku z powyższym nie obowiązują terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Obecnie trwają konsultacje nad ustaleniem tych terminów, które zostaną podane w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach Portalu Edukacyjnego:  https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html zawierającej stosowny komunikat w tej sprawie.