WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA KLAS II – ZAKRES MATERIAŁU

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA KLAS II – ZAKRES MATERIAŁU
Na obu etapach zmagań zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.
 
I etap
 
Treści nauczania zawarte w:
1. Podstawie programowej – gimnazjum
2. Podstawie programowej – I klasa LO
(w celu ułatwienia przygotowania do Konkursu, Podstawa programowa z zakresu podstawowego została uszczegółowiona na potrzeby Konkursu)
Uszczegółowiona Podstawa programowa


3. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2 i 3 wymagań szczegółowych:

  1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
  2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
  3. Wiązania chemiczne.

 


II etap – dodatkowo:
 

Materiał obowiązujący na I etapie Konkursu oraz:
 
4. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
5. Reakcje utleniania i redukcji.