Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Kandydatów i wszystkich zainteresowanych informujemy, że rekrutacja do XII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/20 będzie odbywać się oddzielnie dla kandydatów będących absolwentami gimnazjów i szkół podstawowych. Na żadnym etapie rekrutacji ci uczniowie nie będą rywalizować ze sobą o miejsce, gdyż będą uczęszczać do – odpowiednio – trzyletniego i czteroletniego liceum. Realizować będą odmienne podstawy programowe, zdawać będą egzamin maturalny w różnych latach. Dodatkowo nad ich rekrutacją będą czuwać osobne komisje kwalifikacyjno-rekrutacyjne. Dla absolwentów będących absolwentami gimnazjów i szkół podstawowych przygotowaliśmy taką samą liczbę miejsc.

Zobacz:

Regulaminy rekrutacji dla absolwentów gimnazjum
Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej