SEKRETARIAT SZKOŁY 2-9 lipca

W pierwszych dniach lipca sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie będzie czynny w następujących godzinach:

2 lipca – godz. 8 -17

3-6 lipca – godz 8-15

9 lipca – godz 8-15

ZAPRASZAMY

Potwierdzenie woli nauki w XII LO odbywa się poprzez dostarczenie w tych dniach:

1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. karty zdrowia

4. dwóch zdjęć do legitymacji