WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS TRZECICH

Kryteria oceniania języki obce Zakres materiału z Angielskiego Zakres materiału z Francuskiego Zakres materiału z Niemieckiego Zakres materiału z Rosyjskiego Zakres materiału z Włoskiego KLASA A MEDIALNO – ARTYSTYCZNA KLASA B PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA KLASA C MEDYCZNA KLASA C MEDYCZNA KLASA E GEOGRAFICZNO – JĘZYKOWA KLASA F POLITECHNICZNA