WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS DRUGICH

Kryteria oceniania z języków obcych Zakres materiału z języka angielskiego Zakres materiału z języka niemieckiego Zakres materiału z języka francuskiego Zakres materiału z języka włoskiego Zakres materiału z języka hiszpańskiego Zakres materiału z języka rosyjskiego KLASA A ARTYSTYCZNO – MEDIALNA KLASA B PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA KLASA C MEDYCZNA KLASA D SPORTOWA KLASA E GEOGRAFICZNO – … Czytaj dalej WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS DRUGICH